Проект: „Картографиране на културното наследство на общините Струмяни, България и Карбинци, Македония и стимулиране развитието на културен туризъм чрез интегрирани туристически продукти" (C.U.L.T) Реф.№2007CB16IPO007-2011-2-44

Welcome visitor you can log in or create an account

Новини

Проект за устойчиво развитие на туризма в трансграничния регион

 

Сдружение „На фокус“, Струмяни в партньорство със Сдружение „Лешки“, Берово стартираха изпълнение на проект „Устойчивото развитие на туризма - актив за трансгранично сближаване и просперитет“, съ-финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Македония 2014-2020 чрез Европейския съюз. Проектът е на стойност 118 812,25 евро и се ще се изпълнява в рамките на 15 месеца и ще обхване територията на 14 общини от област Благоевград и 11 общини от Източен регион на Македония.

С реализирането му целим да подпомогнем трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместното справяне с общи предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион.

Дейностите са насочени към събиране, систематизиране и актуализиране на информацията за предлаганите туристически маршрути в област Благоевград и Източен район. Ще бъде създадена база данни с унифицирана информация за всички туристически маршрути в региона с GPS картиране, които ще се изобразяват върху Google Map с маркери и възможност за визуализиране на текстова, фото и видео информация. В базата ще се съдържа информация за всички туристически обекти, дестинации, календар на събития, религиозни празници, фестивали, ритуали, изложби, концерти, общински празници и др. Тази платформа ще позволява да моделираме пътуванията си с няколко команди през компютъра или мобилното устройство. Управлението и поддържането на платформата ще бъде споделено между общините и туристически организации и фирми, работещи в сферата на туризма в съответната община. Ще бъде създаден и единен стандарт за създаване на туристически маршрути и ще бъдат обучени администраторите на платформата. За лого на банера ще бъде организиран конкурс с награди. За стимулиране на младежи и уязвими групи от селските райони да стартират собствен бизнес или да започнат работа в туристическия сектор сме предвидили обучение за екскурзоводи и аниматори в туризма. Обучените екскурзоводи ще имат възможност да се представят пред потенциалните си работодатели по време на предвиденият туристическия форум, който планираме да проведем в Благоевград. Два общи регионални туристически маршрута ще популяризират непознати, но атрактивни туристически места от региона. На заключителни конференции по време на туристическите форуми в Благоевград и Пехчево ще се представят резултатите, постигнати с реализиране на проекта.

This project is co-funded by EU trough the INTERREG - IPA Cross-border Programme

Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia

CCI 2014TC16I5CB006

 

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ПАРТНЬОРСТВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА” 

кръгла маса на тема

„ПАРТНЬОРСТВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА”

9 и 10 юни 2014г.

СПА хотел «Свети Никола», гр. Сандански, Р България

 

 

 

www.nafocus.eu  Сдружение „НА ФОКУС“

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез ИПП по Програма за трансгранично сътрудничество CCI Number 2007CB16IPO007