НА ФОКУС

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА с младежи до 29 г.

Innobus

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТАРТИРАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ ЗА МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ

Екипът на сдружение „НА ФОКУС“ и Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, кани
заинтересовани младежи до 29 години от област Благоевград да участват в
Информационна среща, която ще се проведе на 10 декември 2022 г. от 16.00 ч. в зала
„Пара“, гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ No1.

Целта на срещата е да се даде старт на дейностите и услугите по бизнес консултиране в подкрепа на младежкото предприемачество по проект INNOBUS, които ще се предоставят в периода от 10.12.2022 г. до 10.03.2023 г., за които можете да подадете онлайн заявка на следния линк: 

На срещата ще се обсъдят въпроси, свързани с начина на получаване на безплатните бизнес консултации по проекта, видовете консултации и подкрепа и как ще Ви помогне за реализиране на Вашите бизнес идеи.

Участието Ви е безплатно и не е необходима предварителна регистрация.

При проявен интерес и необходимост от допълнителна информация изпратете запитване на e-mail: innobus.project@gmail.com или се свържете с Вилиана Вангелова – технически експерт по проекта на тел. +359 886 400 016.

Преди информационната среща ще се проведе семинар на тема „НА ФОКУС Е ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“, който също е насочен към младежи до 29 години и би Ви помогнал по пътя за реализиране на бизнес идеята. При проявен интерес направете регистрация на следния линк 

Информационната среща и семинарът се организират в рамките на проект INNOBUS, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020. Повече информация за Проекта можете да намерите на https://nafocus.eu

Очакваме Ви!

Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на сдружение „На фокус“и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.