НА ФОКУС

Предстоящ семинар на 03.08.2023г. в гр. Благоевград

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение „НА ФОКУС“ има удоволствието да Ви покани за участие в семинар на тема „Иновативно предприемачество – добри практики и тенденции за развитие“, който ще се проведе на 3 август 2023 г. (четвъртък) от 11.00 часа в залата на Областен информационен център – Благоевград на адрес: Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 5, вход за зала „П. Яворов“.

Семинарът се организира в рамките на проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничния бизнес чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“, с акроним INNOBUS, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020.

Целта на семинара е да се представят добри практики за иновативно предприемачество в трансграничната зона България Гърция от гост-лектори от двете страни на границата.

Семинарът е насочен към потенциални предприемачи и представители на бизнеса, представители на публични и частни организации и институции, работещи в подкрепа на бизнеса в трансграничния регион и младежи – настоящи и бъдещи предприемачи.

Семинарът ще се проведе по приложената към настоящата покана програма. Регистрация за участие можете да направите в срок до 14:00 часа на 02.08.2023 г. на следния линк https://forms.gle/1ch6geQmnEiKATEQA, на е-mail: nafocus.strumyani@gmail.com или на тел: 0888 208 308 – Янислава Вангелова.

Разходите за провеждане на бизнес семинара се покриват от бюджета на проект INNOBUS и Вашето участие е напълно безплатно.

Очакваме Ви!

Програма за семинара:

***

Тази публикация е създадена в рамките на проект INNOBUS, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите страни. Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на сдружение „На фокус“ и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.