Innobus

Предоставяне на безплатни бизнес консултации за развитие на младежкото предприемачество в трансграничния регион

Цел: Да допринесе за укрепване на бизнес предприемачеството в трансграничния регион чрез предоставяне на специализирана консултантска подкрепа на млади хора с цел насърчаване на младежкото предприемачество.

Целеви групи: младежи на възраст до 29 години – потенциални бизнес предприемачи, които планират да стартират собствен бизнес или да подобрят и развият съществуващия си бизнес.

Постигнати резултати:

 • Консултирани младежи до 29 години: общо 27 младежа
 • Продължителност: 3 месеца, в рамките на 504 часа общо
 • Период на провеждане: от 10.12.2022 до 10.03.2023
 • Вид на предоставените бизнес консултации:
 • Единични консултации – 7 младежи
 • Пакетни услуги – 20 младежи
 • Начин на предоставяне: индивидуални консултации лице в лице, по телефон, онлайн и групови консултации.
 • Разработени бизнес планове от младежи – 20 бр.
 • Проведени групови срещи с бизнеса/ангели – 2 бр.
 • Информационни събития за начало и финал – 2 бр.
 • Разработен Наръчник на предприемача от ново поколение

НАРЪЧНИК НА ПРЕДПРИЕМАЧА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

 Разработен по проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничния бизнес чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“, с акроним INNOBUS

Всеки начинаещ предприемач си задава хиляди въпроси. Дали предприемачеството е за него? Дали има необходимите качества? Дали идеята му е достатъчно добра, за да постигне успех?

Наръчникът за предприемачи от ново поколение е практичен, конкретен и лесен за работа. Той е създаден така, че да отговори на нуждите на новото поколение предприемачи.

Ако имате идея, която искате да реализирате, като стартирате собствен бизнес, ще можете да почерпите вдъхновение от споделените в наръчника видеа и кратки истории за успешни предприемачи. Ще можете да се възползвате от опита им и да се убедите, че по пътя си всеки предприемач допуска грешки, изправя се пред различни предизвикателства и да – може да има и неуспехи. Но ако сте целенасочени и упорити, ще постигнете успех.

Какво включва наръчникът:

 • Предприемачество – има ли рецепта за успех
 • Мотивация – защо ни трябва
 • Самооценка – в какво сме силни, какво още ни е необходимо
 • Оценка на бизнес идеята
 • Бизнес планиране
 • Успешни примери на български предприемачи
 • Успешни примери на предприемачи от ЕС
 • Кой и как може да ни помогне за стартиране на бизнес
 • Регистрация на фирма

Чрез наръчника всеки бъдещ предприемач може да си направи самооценка като честно отговори на важни въпроси. И да види през какви трудности и предизвикателства са преминали успешни вече бизнесмени, някои съвсем млади. Кое ги е мотивирало да стартират бизнеса си? И как са го направили успешен? И още – какви ресурси ще са необходими, кой може да помогне за осъществяване на идеята и какви са стъпките за регистрация на фирма?

Благодарение на наръчника всеки може да се убеди, че и най-невъзможната бизнес идея е осъществима. Но първо трябва да се обмисли добре, да се планира внимателно и упорито да се преследват поставените цели.

В Наръчника на предприемача от ново поколение са поместени много полезни връзки с практически съвети, вдъхновяващи истории, откровения и успешни примери.

Наръчникът е достъпен онлайн на български език на следния линк:
https://issuu.com/innobus_project/docs/innobus_-_1cfdd21e010d56

Така че – време е за бизнес. ТВОЯТ БИЗНЕС!

 

Този наръчник е създаден от „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев“ по Договор № INNOBUS-U-03/11.10.2022 със сдружение „На фокус“ в рамките на проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничния бизнес чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“, с акроним INNOBUS, Договор за субсидия № В6.3а.14/13.04.2021 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020.Съдържанието на наръчника е изцяло отговорност на сдружение „На фокус“ и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

Бизнес консултации за младежи на 07.03.2023г.

Бизнес консултации за младежи на 10.03.2023г

Резултати от бизнес консултациите за младежи