НА ФОКУС

Проект CULT

Проект CULT „Картографиране на културното наследство на общините Струмяни, България и Карбинци, Македония и стимулиране развитието на културен туризъм чрез интегрирани туристически продукти”, № 2007CB16IPO007-2011-2-44 Категория : Трасгранично сътрудничество Дата […]

Проект “Устойчиво развитие на туризма”

Проект “Устойчиво развитие на туризма – актив за трансгранично сближаване и просперитет” No CB006.1.22.122 Категория : Трансгранично сътрудничество Дата : 18.10.2016 – 17.01.2018 Бюджет на проекта – 118 812.25 евро Бюджет […]