НА ФОКУС

Кои сме НИЕ?

НА ФОКУС е неправителствена организация, работеща за подобряване на социалните, икономическите и екологичните условия, допринасящи за устойчивото развитие и просперитет на региона, обществото и отделните граждани в община Струмяни и област Благоевград.

Основни цели на сдружението:

  • Развитие на туризма
  • Развитие на предприемачеството
  • Опазване на околната среда и климата
  • Развитие на социални и младежки дейности
  • Развитие на гражданското общество
  • Създаване на партньорства и работа в мрежа

 

 

 

 

Новини и събития

INNOBUS онлайн заявка

БЕЗПЛАТНИ БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ по проект INNOBUS Насърчаването на предприемачеството е...

Повече