На 29 и 30 май се проведе Семинар в община Карбинци, Македония на тема „Устойчиво развитие на туризма“ по проект “Картографиране на културното наследство на общините Струмяни, България и Карбинци, Македония и стимулиране развитието на културен туризъм чрез интегрирани туристически продукти” (C.U.L.T), с Реф.№2007CB16IPO007-2011-2-44. Проектът се изпълнява в партньорство между Сдружение „На фокус“ и Община Карбинци по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013.