НА ФОКУС

Семинар “НА ФОКУС Е ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО”

Innobus

Покана за предстоящ семинар на тема НА ФОКУС Е ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

В рамките на проект INNOBUS сдружение “На фокус” ще проведе два бизнес семинара и два бизнес форума на територията на област Благоевград. Първият семинар на тема “НА ФОКУС е предприемачеството” ще се проведе на 10-ти декември 2022 г. (събота) от 10:30 часа в Бизнес център „Пара“, град Благоевград.

Програма

Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на сдружение „На фокус“и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.