НА ФОКУС

Предстоящи бизнес форуми за туризъм в Благоевград и Сандански

ПОКАНА ЗА БИЗНЕС ФОРУМ ЗА ТУРИЗЪМ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Сдружение НА ФОКУС има удоволствието да Ви покани за участие в един от двата двудневни БИЗНЕС ФОРУМА ЗА ТУРИЗЪМ под надслов „Възможности, перспективи и добри практики“, които ще се проведат, както следва:    

  • на 1 и 2 август 2023 г. (вторник и сряда) в гр. Благоевград, зала „22-ри септември“, пл. „Георги Измирлиев“ №1, с начален час 10:00 ч.
  • на 4 и 5 август 2023 г. (петък и събота) в гр. Сандански, заседателна зала на Общински съвет, ул. “Свобода” №14, с начален час 10:00 ч.

Двата форума се организират в рамките на проект INNOBUS, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020.

Целта им е да се популяризират успешно реализирани бизнес модели от предприемачи в трансграничния регион, с което да се стимулира развитие на предприемачеството, създаване на бизнес партньорства и работа в мрежа между всички заинтересовани страни за постигане на устойчив икономически растеж в трансграничния регион.

Форумите са насочени към представители на бизнеса, клъстери, бизнес центрове и инкубатори, публични и други организации и институции, работещи в подкрепа на бизнеса в трансграничния регион и младежи – настоящи и бъдещи предприемачи.

Наши гост-лектори са успешни предприемачи, развили своите предприемачески идеи до бизнеси и готови да споделят опита си по пътя към успеха.

Регистрация за участие в Бизнес форума в гр. Благоевград може да направите в срок до 17:00 часа на 30.07.2023 г. на следния линк: https://forms.gle/38Xrtrk5ENBpGCpBA или на е-mail: nafocus.strumyani@gmail.com.

Регистрация за участие в Бизнес форума в гр. Сандански може да направите в срок до 14:00 часа на 03.08.2023 г. на следния линк: https://forms.gle/isbSinUABoNoH8iS6 или на е-mail: nafocus.strumyani@gmail.com.

За участие в двата форума може да направите регистрация и на тел: 0888 208 308.

Разходите за провеждане на събитията се покриват от бюджета на проект INNOBUS и Вашето участие е напълно безплатно.

Очакваме Ви!

Програма за бизнес форум в Благоевград:

Програма за бизнес форум в Сандански:

***

Тази публикация е създадена в рамките на проект INNOBUS, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите страни. Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на сдружение „На фокус“ и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.