Услуги за граждани и бизнес

 

Консултанстски услуги по разработване, управление и отчитане на проекти, финансирани с безвъзмездна помощ от ЕС и други национални и международни програми и донори.

 

Консултантски услуги за подготовка на документация и провеждане на необходимите законови процедури и дейности, свързани с реализиране на инвестиционни намерения на недвижими имоти на граждани и бизнес организации и кандидатстването им с проектно предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

 

Организиране на публични събития като пресконференции, кръгли маси, фестивали, работни срещи, форуми, информационни срещи, семинари и обучения на различна тематика и цялостна логистика за провеждането им.

 

Изготвяне на експертни проучвания и анализи за различни сектори и сфери на дейност.

За консултации и запитвания: