Проект "Устойчиво развитие на туризма - актив за трансгранично сближаване и просперитет"

No CB006.1.22.122

Категория : Трансгранично сътрудничество

Дата : 18.10.2016 – 17.01.2018

Бюджет на проекта – 118 812.25 евро

  • Бюджет на Водещ партньор – 61 233.71 евро
  • Бюджет на партньор – 57 578.54 евро

Срок на договор: 15 месеца

Период на изпълнение:  18.10.2016 – 17.01.2018

Териториален обхват: Област Благоевград, България и Източен регион на Македония

Обща цел:  Засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместното справяне с общи предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион.

Специфични цели: Използване на възможностите на ИКТ за популяризиране на предлаганите видове туристически продукти и услуги в региона за достигане на балансирано развитие на целогодишен туризъм в региона.

Целенасочени дейности за въздействие върху социално-икономическото развитие на региона чрез обединяване на усилията на заинтересованите страни и работа в мрежа.

Целеви групи: Туристически фирми, туроператори и туристически информационни центрове, местни власти, представители на МСП и НПО, работещи в сферата на туризма и обслужването на туристическия поток, младежи и уязвими групи, масмедии.

Планирани дейности:

Дейност 1 – Създаване на обща бази данни за туристическите маршрути

Дейност 2 – Създаване на обща интерактивна онлайн платформа

Дейност 3 – Организиране и провеждане на обучение и уъркшоп 

Дейност 4 – Провеждане на уебинар за работа с платформата

Дейност 5 – Разработване на два тематични туристически маршрута

Дейност 6 – Разработване на ръководство за екскурзоводи и аниматори в туризма и обучение

Дейност 7 – Провеждане на туристически форуми

Дейност 8 – Промоционални кампании

Планирани резултати:

  • Създадена база данни за предлаганите туристически маршрути и обекти в област Благоевград, България и Източен регион на Македония;
  • Създадена онлайн платформа за визуализиране на туристическите обекти и маршрути;
  • Споделено управление на онлайн платформата между организации от Бъгария и Македония;
  • Разработени два регионални туристически маршрута с промоционален клип и дигитална разходка за всеки;
  • Проведени два регионални туристически форума от двете страни на границата с въвлечени повече от 100 представители на целевите групи;
  • Проведени обучения и семинари в сферата на туризма за работа в мрежа, за използване на ИКТ за устойчиво развитие на туризма, за подпомагане на предприемачеството и за обучение на туристически водачи с обхванати повече от 170 участника.

Проектни партньори

Водещ партньор/PP1
Сдружение „НА ФОКУС“, БГ

2825 Струмяни

E-mail: nafocus.strumyani@gmail.com
website: www.nafocus.eu
тел: +359 888 208 308

Партньор /PP2
Сдружение „Лешки“, МК

2330 Берово
Пиринска 22

тел: + 389 (0)70 312 377
E-mail:  dkalamadevski@gmail.com

Резултати

Обучение на туристически водачи „Пътят от създаването до предлагането на туристически маршрут“, гр. Разлог, 02-05 ноември 2017 г.

Обучение на тема: “Развитие на предприемачеството в туризма” в гр. Мелник

Туристически форум с изложение “На фокус е туризмът”, гр. Благоевград, 10.01.2018 г. – https://www.facebook.com/events/151178282204797

Туристически форум с изложение “На фокус е туризмът”, гр. Берово, Македония, 16.01.2018 г. – https://www.facebook.com/events/105169720274068

Обучение на тема: „Използване на ИКТ за развитие на туристическия бизнес и работа в мрежа“, гр. Берово, Македония, 25-27 май 2017 г. – https://www.facebook.com/events/785634318270648

Регионален туристически маршрут „Пътешествие без край“http://nafocus.eu/index.php/bg/novini/item/366-regional-tourist-route-blagoevgrad

Наръчник за туристически водачи „Бъди си сам водач“ 

Туристически водачи – https://e-tourguide.eu/index.php/bg/bld/2017-09-14-16-41-11

Виж видеоконферентно представяне на туристически маршрути Разлог – Берово: 

Виж заключителна конференция БГ I част:

Виж заключителна конференция БГ II част:  

Виж заключителна конференция MK: