Innobus

БЕЗПЛАТНИ БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
по проект INNOBUS

Насърчаването на предприемачеството е първата стъпка към създаване на по-добри възможности и условия за живот.

Какво ще получат участниците:

💧 Индивидуален подход за оценка на всяка бизнес идея

💧 Менторство за превръщане на добрата идея в бизнес

💧 Практически бизнес съвети за стартиране и развитие на бизнес

В рамките на проект INNOBUS, за период от 3 месеца, от 10.12.2022 г. до 10.03.2023 г., ще се предоставят безплатни бизнес консултации за предприемачи в трансграничния регион България – Гърция.

За кого са предназначени консултациите:

За младежи до 29 години от област Благоевград, които имат бизнес идеи, искат да започнат бизнес, но не са сигурни какво да направят

Няма значение каква е бизнес идеята и дали тя е напълно развита – това е първата стъпка

Няма изискване за степен на завършено образование

Няма специфични условия за включване

Знаеш, че искаш да започнеш бизнес, но какво трябва да направиш:

Попълнете Формата за онлайн заявка, в която да ни разкажете накратко за вас, вашия екип и вашата бизнес идея, основни въпроси, които искате да обсъдим по време на консултацията, какви са очакванията Ви от консултацията, предпочитан начин за получаване на консултации.

Каква ще бъде вашата полза от участието в проект INNOBUS?

Ще получите много практически ориентирани знания, като работят директно върху развитието на вашите идеи

Бизнес консултантите ще ви насочват към структуриране на идеите, насърчаване използване на съвременни и иновативни бизнес решения, подпомагане при разработване на бизнес планове

Ще получите много практически ориентирани знания, като работят директно върху развитието на вашите идеи

Ще получите съвети, ще обменяте опит, ще разширявате възможностите си за работа в мрежа и други форми на бъдещо сътрудничество, и ще получите ценни съвети относно търсене на възможности за финансиране на предприемаческите си идеи или подобряване на съществуващия бизнес.

Ще имате възможност да участвате в индивидуални и групови срещи с т.нар. бизнес ангели

Бизнес консултантите участват на всеки етап от развитието на бизнеса и имат готовност да консултират предприемачите на всяка стъпка от разгръщането на техните идеи, бизнес и развитие.

Ако бъдете активни и мотивирани имате възможност да участвате на заключителното събитие и да представите вашата бизнес идея пред потенциални инвеститори и други заинтересовани страни, от които да получите обратна връзка от потенциалните Ваши бъдещи клиенти.

Безплатни консултации могат да бъдат заявени и на посочените по-долу кантакти. При заявяване по телефон е необходимо да предоставите необходимата информация на екперта, съгласно приложената Форма за контакт, която можете да изтеглите от тук . При желание за връзка с нас по електронна поща е необходимо да отговорите на въпросите или да попълните текстовия файл и да го изпратите като прикачен файл на посочената електронна поща. На тези контакти можете да получите и допълнителна информация за проекта и начините за включване в планираните дейности.

Лица за контакт: Вилиана Вангелова и Памела Сукалинска

Тел: 0888 400016
e-mail: innobus.project@gmail.com

Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на сдружение „На фокус“и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.