НА ФОКУС

БЯЛА КНИГА ЗА VR
и дигитален каталог

Разработената Бяла книга представя VR технологията като иновативен инструмент, използван от малки и средни предприятия (МСП) в различни сектори на икономиката, за повишаване на тяхната видимост, привличане на нови клиенти и навлизане на нови пазари на национално, европейско и международно ниво.

Бялата книга за VR включва 12 сфери на приложение на VR технологията в различни икономически сектори:

ПРИЛОЖЕНИЕ НА VR ТЕХНОЛОГИЯТА

Бялата книга за VR представя добри практики, чрез вграден в онлайн изданието дигитален каталог, достъпен при кликване на изображенията както при разглеждане онлайн, така и при изтегляне на файла на компютър.

Powered By EmbedPress