Innobus
logo_new

Мобилно приложение със свободен достъп

Приложението e-Tour Guide съдържа информация за туристически обекти и бизнеси, обслужващи туризма в област Благоевград, България и граничните области на Република Гърция и Република Северна Македония. Целта е да се промотират туристическите обекти и бизнеси на потенциалните туристи, решили да ги посетят. Представените обектите съдържат обща информация за вид и местоположение, контакти, входни такси, паркинги, достъпност, предлагани продукти и услуги без възможност за директна продажба. За включване на нови обекти и бизнеси е дадена възможност за безплатно публикуване на информация през административен модул от администратор. Създадена е възможност за гласово, фото, видео и VR представяне на обекти, продукти и услуги, като включването на информация в приложението е безплатно.
За ползвателите приложението показва всички публикувани обекти, предоставяйки възможност на потребителя да ги разгледа и да направи избор на един или няколко. При избиране на обект потребителят да може да вижда цялата информация за него (текст, снимки, аудио и видео файлове, където е приложимо). Възможност за търсене по определени критерии и филтриране на информацията по категории и теми. Възможност за коментари и впечатления, видими за всички ползватели на приложението.
При изтегляне не е необходима регистрация за използване на приложението. Можете да го използвате като гост, но ако желаете да оставите коментари за конкретен обект е необходима регистрация в една стъпка – с електронна поща или социален профил.

Мобилно приложение е-Tour Guide е разработено в рамките на проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничния бизнес чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“ с акроним INNOBUS, Договор за субсидия № В6.3а.14/13.04.2021 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите страни.
Съдържанието на приложение е-Tour Guide е изцяло отговорност на Сдружение “На фокус” и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.